FA-loggan  
bildad 1968
 
  
 
 
 
 

 
 

Årsstämma på Långholmen
Årsstämma i Stockholm den 16–17 maj 2016

FA arrangerade sin årsstämma och konferens den 16–17 maj 2016 på Långholmen i Stockholm. Konferensen arrangerades gemensamt med Näringslivsarkivens Förening (NAF). Programmet finns att hämta som en pdf-fil här.


Höstkonferens i Kalmar 18-19 november 2015
Höstkonferens i Kalmar den 18–19 november 2015

FA arrangerade den 18–19 november en höstkonferens i Kalmar. Denna gång var det Folkrörelsearkivet i Kalmar och Kalmar läns Arkivförbund som stod för värdskapet. Platsen för konferensen var Länsmuseet i Kalmar. Ett utförligt program finns att hämta som en pdf-fil här. Ett referat från konferensen finns att hämta som en pdf-fil här.


Läs ordförande Torgny Larssons senaste ledare
I det senaste numret av tidskriften Arkiv (nr 3/2015) har FA:s ordförande Torgny Larsson skrivit en ledare om arkivdemokrati. Du kan även läsa den här.


Årsstämman 2015
Årsstämma i Umeå den 20–21 maj 2015

FA arrangerade sin årsstämma och konferens den 20–21 maj 2014 på kulturhuset Väven i Umeå. Konferensen arrangerades gemensamt med Näringslivsarkivens Förening (NAF). Ett utförligt program finns att hämta som en pdf-fil här. Ett referat från stämman finns att hämta som en pdf-fil här.


Projekt »FA+NAF=sant?«
Under våren och sommaren 2014 har Christina Sirtoft Breitholtz gjort en utredning om ett fördjupat samarbete eller en framtida sammanslagning av FA och NAF (Näringslivsarkivens Förening). Utredningen är nu klar och en kortversion kan hämtas som en pdf-fil här.


Tidskriften Arkivs webbplats

Tidskriften Arkiv har fått en ny webbplats
Den för FA, NLA, FALK, NAF och FAI gemensamma tidskriften »Arkiv« har fått en ny modern webbplats. Där är det numera också möjligt att läsa äldre nummer av tidskriften. Webbadressen är www.temaarkiv.se.


Höstkonferens i Uppsala
Höstkonferens i Uppsala den 11–12 november

FA arrangerade den 11–12 november 2014 en höstkonferens i Uppsala. Bland annat föreläste journalisten Ulrika Knutsson under rubriken »Kulturarvet – tillväxtfaktor eller black om foten«. Ett detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil här.


Vi vill så gärna veta!
– ett samtal med en av FA:s medlemmar

Läs ett samtal med en av FA:s medlemmar Helene Saranius, Dokumentcontroller inom Vårdförbundet. Varför är Vårdförbundet med i Folkrörelsernas Arkivförbund? Uppfyller FA det som Ni vill ha ut av medlemskapet? Vilket eller vilka utmaningar tycker Du att FA står inför? Läs svaren här.


Jubileumsboken
FA:s jubileumsbok
Köp FA:s jubileumsbok »Titta vad vi har!« för endast 60 kr! Läs mer >


Folk i rörelse
Webbplatsen »Folk i rörelse«
Besök vår webbplats om folkrörelser och demokrati »Folk i rörelse«. Webbplatsen är ett digitalt läromedel som lyfter fram arkivdokument ur föreningsarkiven, dokument som på olika vis speglar demokratins framväxt i Sverige.
Gå till webbplatsen>