FA-loggan  
bildad 1968
 
  
 
 
 
 

 
 

Årsstämman 2015
Årsstämma i Umeå den 20–21 maj 2015

FA arrangerar årsstämma och konferens den 20–21 maj 2014 på kulturhuset Väven i Umeå. Konferensen arrangeras gemensamt med Näringslivsarkivens Förening (NAF). Årsstämman och konferensen börjar på förmiddagen onsdagen den 20 maj och slutar vid lunch torsdagen den 21 maj. På onsdagskvällen blir det en gemensam middag. Utförligt program, dagordning och karta finns att hämta som en pdf-fil här.


Projekt »FA+NAF=sant?«
Under våren och sommaren 2014 har Christina Sirtoft Breitholtz gjort en utredning om ett fördjupat samarbete eller en framtida sammanslagning av FA och NAF (Näringslivsarkivens Förening). Utredningen är nu klar och en kortversion kan hämtas som en pdf-fil här.


Tidskriften Arkivs webbplats

Tidskriften Arkiv har fått en ny webbplats
Den för FA, NLA, FALK, NAF och FAI gemensamma tidskriften »Arkiv« har fått en ny modern webbplats. Där är det numera också möjligt att läsa äldre nummer av tidskriften. Webbadressen är www.temaarkiv.se.


Höstkonferens i Uppsala
Höstkonferens i Uppsala den 11–12 november

FA arrangerade den 11–12 november 2014 en höstkonferens i Uppsala. Bland annat föreläste journalisten Ulrika Knutsson under rubriken »Kulturarvet – tillväxtfaktor eller black om foten«. Ett detaljerat program med finns att hämta som en pdf-fil här.


Läs ordförande Torgny Larssons senaste ledare
ur tidskriften »Arkiv«

Vad är arkivpolitik?


Pågående utvecklingsprojekt
Tillsammans med Näringslivsarkivens förening (NAF) driver FA just nu ett utvecklingsprojekt med syfte att utreda för- och nackdelar med ett närmare samarbete mellan FA och NAF – eller kanske till och med ett framtida sammangående. Samtidigt kartläggs medlemmarnas synpunkter på medlemskapet för att bättre kunna möta de behov som finns nu och i framtiden. För genomförandet har Christina Sirtoft Breitholtz engagerats. Läs hennes informationsbrev här och ta kontakt för att ge era synpunkter.


Årskonferensen i Visby

Årsstämma den 14–15 maj 2014
FA arrangerade årsstämma och konferens den 14–15 maj 2014 på Landsarkivet i Visby. Konferensen arrangerades gemensamt med Näringslivsarkivens Förening (NAF). Utförligt program finns att hämta som en pdf-fil.


Höstkonferens i Söråker den 13–14 november 2013
FA arrangerade den 13–14 november 2013 en höstkonferens i Söråkers Folkets hus utanför Sundsvall. Föreningsarkivet Västernorrland, som samtidigt firade 70 år, stod som värd. En detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil. Mingelbilder från konferensen och Föreningsarkivets jubileum finns att beskåda på Föreningsarkivet Västernorrlands hemsida.


Folkrörelsernas Arkivförbunds årsstämma 2013
FA:s årsmöte hölls 2013 under Arkivveckan i Västerås den 14 maj.
Årsstämmoprotokollet finns att hämta som en pdf-fil här.
Verksamhetsberättelsen för 2012 finns att hämta som en pdf-fil här.


Läs ordförande Torgny Larssons senaste ledare
ur tidskriften »Arkiv«

AVEC 2013 Västerås


FA:s konferens 2012

FA:s höstkonferens 2012
FA:s höstkonferens hölls den 19–20 november i Riksarkivets lokaler i Marieberg, Stockholm.

Du kan se bilder från konferensen och hämta hem presentationer här.


Vi vill så gärna veta!
– ett samtal med en av FA:s medlemmar

Läs ett samtal med en av FA:s medlemmar Helene Saranius, Dokumentcontroller inom Vårdförbundet. Varför är Vårdförbundet med i Folkrörelsernas Arkivförbund? Uppfyller FA det som Ni vill ha ut av medlemskapet? Vilket eller vilka utmaningar tycker Du att FA står inför? Läs svaren här.


Läs ordförande Torgny Larssons ledare
ur tidskriften »Arkiv«

Arkiv – en utbildningsfråga
Arkiven finns dom?Rapport från FA-stämman i Lund den 10-11 maj 2012

Läs en rapport från FA-stämman i Lund den 10–11 maj 2012 här.


Jubileumsboken
FA:s jubileumsbok
Köp FA:s jubileumsbok »Titta vad vi har!« för endast 60 kr! Läs mer >


Folk i rörelse
Webbplatsen »Folk i rörelse«
Besök vår webbplats om folkrörelser och demokrati »Folk i rörelse«. Webbplatsen är ett digitalt läromedel som lyfter fram arkivdokument ur föreningsarkiven, dokument som på olika vis speglar demokratins framväxt i Sverige.
Gå till webbplatsen>