FA-loggan  
bildad 1968
 
  
 
 
 
 

 
 

Årsstämma den 14–15 maj 2014
FA arrangerar årsstämma och konferens den 14–15 maj 2014 på Landsarkivet i Visby. Konferensen arrangeras gemensamt med Näringslivsarkivens Förening (NAF). Årsstämman och konferensen börjar klockan 16:00 den 14 maj. Kaffe serveras från kl 15:00. Konferensen avslutas med lunch den 15 maj kl 13:00. Utförligt program finns att hämta som en pdf-fil.


Höstkonferens i Söråker den 13–14 november
FA arrangerade den 13–14 november 2013 en höstkonferens i Söråkers Folkets hus utanför Sundsvall. Föreningsarkivet Västernorrland, som samtidigt firade 70 år, stod som värd. En detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil. Mingelbilder från konferensen och Föreningsarkivets jubileum finns att beskåda på Föreningsarkivet Västernorrlands hemsida.


Folkrörelsernas Arkivförbunds årsstämma
FA:s årsmöte hölls i år under Arkivveckan i Västerås den 14 maj.
Årsstämmoprotokollet finns att hämta som en pdf-fil här.
Verksamhetsberättelsen för 2012 finns att hämta som en pdf-fil här.


Läs ordförande Torgny Larssons senaste ledare
ur tidningen »Arkiv«

AVEC 2013 Västerås


FA:s konferens 2012

FA:s höstkonferens 2012
FA:s höstkonferens hölls den 19–20 november i Riksarkivets lokaler i Marieberg, Stockholm.

Du kan se bilder från konferensen och hämta hem presentationer här.


Vi vill så gärna veta!
– ett samtal med en av FA:s medlemmar

Läs ett samtal med en av FA:s medlemmar Helene Saranius, Dokumentcontroller inom Vårdförbundet. Varför är Vårdförbundet med i Folkrörelsernas Arkivförbund? Uppfyller FA det som Ni vill ha ut av medlemskapet? Vilket eller vilka utmaningar tycker Du att FA står inför? Läs svaren här.


Läs ordförande Torgny Larssons artiklar
ur tidningen »Arkiv«

Arkiv – en utbildningsfråga
Arkiven finns dom?Rapport från FA-stämman i Lund den 10-11 maj 2012

Läs en rapport från FA-stämman i Lund den 10–11 maj 2012 här.


Jubileumsboken
FA:s jubileumsbok
Köp FA:s jubileumsbok »Titta vad vi har!« för endast 60 kr! Läs mer >


Folk i rörelse
Webbplatsen »Folk i rörelse«
Besök vår webbplats om folkrörelser och demokrati »Folk i rörelse«. Webbplatsen är ett digitalt läromedel som lyfter fram arkivdokument ur föreningsarkiven, dokument som på olika vis speglar demokratins framväxt i Sverige.
Gå till webbplatsen>